Cellnex Telecom és el principal operador d’infraestructures de telecomunicacions sense fil d’Europa.
Cellnex ha fet una ferma aposta pel desenvolupament de la seva xarxa, que compta actualment amb prop de 128.000 sites, 71.000 d’ells ja en cartera i la resta en procés de tancament o desplegaments previstos fins al 2028, i posiciona la companyia al desenvolupament de xarxes de nova generació. Presta servei a Àustria, Dinamarca, Espanya, França, Irlanda, Itàlia, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, Suècia i Suïssa, fruit del seu esforç inversor per impulsar-ne la transformació i la internacionalització.
Ofereix als seus clients un conjunt de serveis destinats a assegurar les condicions per a una transmissió fiable i de qualitat per a la difusió sense fil de continguts, siguin veu, dades o continguts audiovisuals.

Oferta de pràctiques

Pràctiques en Planificació i Gestió de Xarxa

Les pràctiques són remunerades, són 20 hores a la setmana (flexibles tardes i matins), sistema híbrid de treball (presencial i teletreball), preferiblement pràctiques de llarga durada, ideal per a estudiants que estan acabant tercer.

Al departament som responsables de Planificar la Xarxa de Transport Pròpia de Cellnex Telecom SPAIN. Això implica que es garanteix continuïtat del projecte a llarg termini, atès que és la nostra pròpia xarxa, que sempre mantindrem i evolucionarem a les noves tecnologies, de cara a poder proveir tots els serveis de connectivitat requerits.

La nostra xarxa està conformada per:
– Radioenllaços digitals (IP i SDH/PDH).
– Fibra òptica pròpia.
– Xarxa llogada a tercers (circuits capacitat o fibres fosques).
– Xarxa VSAT satèl·lit.
– Xarxa de Dades IP: majoritàriament equips Cisco.
– Equips de capa òptica: majoritàriament equips Infinera.

En aquesta xarxa transiten TOTS els serveis de la companyia que necessiten connectivitat. Els podríem separar en 4 grans segments:

– Mercat Audiovisual: transport de senyals de contribució/distribució tant de TDT com de FM/DAB.
– Mercat Xarxes Emergències/Radiocomunicacions: transport de senyals necessaris per a comunicació de les xarxes d’emergència (Salvament Marítim, TETRA cossos seguretat, etc.)
– Mercat Operadors: serveis connectivitat per a operadors (xarxes Backhaul operadors mòbils, connectivitat col·legis, connectivitat empreses, etc.)
– Serveis interns: xarxa gestió, xarxa corporativa, pilots: LTE-5G, IoT, etc.

Com que per la xarxa transiten serveis de múltiples tecnologies, s’adquireixen coneixements de totes elles, perquè han d’entendre com funcionen per poder dissenyar correctament la seva connectivitat.

Les nostres funcions, per tant, són múltiples, però podríem sintetitzar en les següents com a principals:

– Estudi de viabilitats a la xarxa existent per poder proveir nous serveis de connectivitat, dissenyant la ruta òptima (origen-destí).
– Inventari d’equips i serveis als sistemes, així com als esquemes de xarxa.
– Realització de documents d’ordre de treball que permeten el control del procés d’instal·lació.
– Realització d’informes d’ocupació de la xarxa que permeten gestionar plans de millora i ampliació.
– Participació en els projectes de renovació de radioenllaços i altres equips de xarxa obsolets.

L’estudiant en pràctiques que s’incorpori al departament serà format en totes les tecnologies i eines necessàries en Planificació de Xarxa. Podrà col·laborar en totes les tasques del departament, recolzat sempre per una persona interna d’aquest.

Visita la pàgina web
https://www.cellnextelecom.com/ca/

Envia el teu CV

youngtalent@cellnextelecom.com