ELECNOR, empresa multinacional amb presencial en més de 50 països i 22.000 treballadors per tot el món. Entre les seves funcions principals es troben la gestió d’infraestructura crítica, telecomunicacions i energies renovables.

Oferta de pràctiques

OFICINA TÈCNICA 
1. Suport en la coordinació, elaboració i gestió en termini les propostes tècniques que es considerin estratègiques per a la unitat: definir equip de treball, definir solució tècnica, coordinació amb els diferents fabricants i partners, etc.
2. Suport en l’anàlisi dels requisits tècnics dels diferents clients de la unitat, orientant-los en la selecció de la proposta que millor s’ajusti a les seves necessitats. En l’àmbit dels sistemes de seguretat, automatització i comunicacions. 


RESPONSABLE DE PROJECTES 
1. Suport en la supervisió, control, planificació i seguiment tècnic i econòmic de les obres/projectes. 2. Ajuda en la coordinació de subcontractes i personal propi (identificació de necessitats per assolir els objectius de planificació).
3. Relació amb clients. 
4. Relació amb subcontractes.

Visita la pàgina web

https://www.elecnor.com/